S. 27+28 (2018)

Mục lục

Bài viết

DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA MÔ HÌNH DỊCH TỄ SIR VỚI BƯỚC CHUYỂN MARKOV Tóm tắt PDF
Nguyễn Viết Dương, Trần Đình Tướng 7
GIẢI SỐ CHO PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG TỰA TUYẾN TÍNH Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Tùng 12
MỘT ỨNG DỤNG CỦA KHAI TRIỂN TAYLOR Tóm tắt PDF
Võ Thị Thu Thủy, Trần Ngọc Hậu 18
MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH NHIỆT CỦA ĐÁ MẸ Ở TRŨNG ĐÔNG QUAN, MIỀN VÕNG HÀ NỘI, BỂ SÔNG HỒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Tuấn, Trần Thị Mai Hương, Kiều Phúc 23
A RECOMMENDER SYSTEM BASED ON ONE-CLASS CLASSIFICATION Tóm tắt PDF
Dang Nhan Cach, Bui Duong The 28
FORMULATING A BIDDING PROCESS OF CARGO HANDLING AT THE PORTS, APPLICABLE TO HAI PHONG PORTS Tóm tắt PDF
Dang Cong Xuong 34
HOẠCH ĐỊNH VÀ BÁM ĐƯỜNG ĐI CHO MOBILE ROBOT ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN HỒI TIẾP ẢNH Tóm tắt PDF
Lê Đức Hạnh, Nguyễn Duy Anh 39
NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC CỦA BITMUT VỚI XILENDACAM VÀ KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ ĐO MẬT ĐỘ QUANG THEO PHÂN BỐ CHUẨN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hằng 45
A PARAMETRIC STUDY OF CURVED STRAKE ON SUPPRESSION OF HORSESHOE VORTEX DUE TO THE WING-BODY JUNCTION Tóm tắt PDF
Chuang Chi-Wen, Chen Jiahn-Horng, Hsin Ching-Yeh 50
DEVELOPMENT AND APPLICATION OF LARGE MARINE HYBRID TURBOCHARGER FOR GENERATING ELECTRIC POWER WITH EXHAUST GAS FROM THE MAIN ENGINE Tóm tắt PDF
Yoshihisa Ono, Yasuhiro Ưada, Takeshi Tsuji 57
EFFECTS OF THE FLUID FLOW DYNAMIC PARAMETERS ON THE HEAT EXCHANGE CAPACITY OF THE PLATE HEAT EXCHANGER FOR M503Б ENGINE Tóm tắt PDF
Phung Van Duoc, Dao Trong Thang, Vu Thanh Truong 62
INTRODUCTION OF THE COMMON RAIL SYSTEM APPLIED IN MARINE DIESEL ENGINE Tóm tắt PDF
Phan Van Quan, Tran Dang Viet Hung 67
INVESTIGATION ON HULL GIRDER ULTIMATE BENDING MOMENT OF CATAMARAN STRUCTURES Tóm tắt PDF
Do Hung Chien, Vu Ngoc Bich 74
NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG MÁY LÁI CHÂN VỊT TÀU THỦY Tóm tắt PDF
Vương Đức Phúc, Đào Minh Quân, Bùi Văn Dũng 81
NUMERICAL INVESTIGATION EFFECT OF SHALLOW WATER ON SHIP RESISTANCE USING RANS METHOD Tóm tắt PDF
Tran Ngoc Tu 86
NUMERICAL STUDY OF A VORAXIAL SEPARATOR FOR TREATMENT OF OIL SPILLS FROM VESSELS Tóm tắt PDF
Nguyen Viet Duc, Tran Hong Ha 93
PREDICTION OF SHIP MOTIONS IN HEAD WAVES USING LINEAR STRIP THEORY Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Hai Ha, Tran Ngoc Tu, Pham Thi Thanh Hai, Do Duc Luu 98
XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG LỰC CĂNG DÂY NEO TÀU THỦY Tóm tắt PDF
Vũ Văn Duy, Phạm Kỳ Quang, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Thành Nhật Lai, Phạm Nguyễn Đăng Khoa 104
A SOLUTION FOR REDUCING THE TEMPERATURE AND HUMIDITY EFFECTS ON THE ACCURACY OF TGS 2602 SENSOR IN MEASURING NH3 GAS CONCENTRATION Tóm tắt PDF
Tran Thi Phuong Thao, Tran Sinh Bien, Nguyen Khac Khie,, Tran Hoai Linh 108
ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ ĐỘNG DỰA TRÊN KỸ THUẬT NÂNG CAO FUZZY-PSO Tóm tắt PDF
Đỗ Việt Dũng, Đặng Xuân Kiên, Hồ Lê Anh Hoàng 113
THE EFFECTING OF NON-IDEAL-LOAD ON THREE-PHASE-POWER SYSTEMS USING FUZZY CONTROL ACTIVE POWER FILTER Tóm tắt PDF
Huynh Le Minh Thien, Tran Thanh Vu, Ho Van Cuu 119
THIẾT KẾ TỐI ƯU HOÁ ĐA MỤC TIÊU CHO MẠCH LỌC TÍCH CỰC DẠNG LAI GHÉP SỬ DỤNG GIẢI THUẬT PSO Tóm tắt PDF
Châu Văn Bảo, Võ Công Phương, Châu Minh Thuyên 125
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BỘT ĐÁ THAY THẾ CÁT TRONG SẢN XUẤT BÊ TÔNG LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Long, Hồ Ngọc Bạo 131
ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ KHỐI LƯỢNG Ag/A-RHA ĐẾN HOẠT TÍNH XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG OXI HÓA CO Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Trung Thành, Ngô Thanh An, Huỳnh Thị Thanh Trúc 136
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BAY TỪ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI LÀM CỌC ĐẤT-TRO BAY GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU HẠ TẦNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG MẬU THÂN, THÀNH PHỐ TRÀ VINH Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Tùng, Châu Trường Linh, Nguyễn Thành Đạt 142
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THÉP TÁI CHẾ LÀM LỚP MÓNG ĐƯỜNG Ô TÔ Tóm tắt PDF
Mai Hồng Hà, Nguyễn Thị Thúy Hằng 149
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ROV Tóm tắt PDF
Phạm Minh Thiên Thành, Vy Văn Cần, Nguyễn Duy Anh 155
COMPARATIVE EVALUATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND MIKE 21 IN ESTIMATING STORM SURGE LEVEL Tóm tắt PDF
Bui Thi Thuy Duyen 162
EXPERIMENTAL-NUMERICAL RESISTIVITY MEASUREMENTS APPROACH FOR CHARACTERIZATION IN STRUCTURAL TIMBER Tóm tắt PDF
Pham Minh Dung, Nguyen Tuan Anh, Wael Hafsa, Nicola Angellier, Laurent Ulmet, Mokhfi Takarli, Octavian Pop Ion, Frédéric Dubois 168
EXPERIMENTAL STUDY ON TRANSIENT THERMAL PERFORMANCE OF P-CFRP UNDER TENSILE LOADING AND CLOSE-TO-FIRE CONDITION Tóm tắt PDF
Nguyen Phi Long, Vu Xuan Hong, Emmanuel Ferrier 174
MÔ HÌNH HÓA CÔNG NGHỆ CỐ KẾT CHÂN KHÔNG BẰNG PHẦN MỀM PLAXIS Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Đạt, Đỗ Thanh Tùng, Trịnh Văn Thi 181
PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH ĐOẠN ĐƯỜNG DẪN VÀO CẦU TRÊN NỀN ĐẤT YẾU CÓ XÉT ĐẾN SỨC KHÁNG CỦA MÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP MỐ CẦU Tóm tắt PDF
Phan Quốc Bảo, Nguyễn Quang Phương 188
SEISMIC DISPLACEMENT PREDICTION OF RETAINING WALLS UPON DEEP EXCAVATIONS IN HANOI Tóm tắt PDF
Nguyen Van Hoa, N.S Nikiforova, Nguyen Duy Duan 192
THE ADAPTATION OF SOFTWARE FOR INFORMATION MODELING TO DESIGN OF TRUSSES OF METAL BRIDGES Tóm tắt PDF
O.V Smirnova, Zin Aung Kyaw 198
TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG NHỰA NÓNG SỬ DỤNG POLYETHYLENE TÁI CHẾ Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Võ Đại Tú, Trần Viết Khánh 203
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ RỦI RO CÁC SIÊU DỰ ÁN GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Yến Thảo, Trần Quang Phú 209
PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CHẬM TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Trần Quang Phú, Lê Thanh Liêm 214
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ROBOT LẶN KHÔNG NGƯỜI LÁI Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Huy, Đinh Quang Vinh 219
ỨNG DỤNG CFD XÂY DỰNG BẢN ĐỒ DÒNG CHẢY TRÊN TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI - THÍ ĐIỂM THỬ NGHIỆM TRÊN TUYẾN LUỒNG HẢI PHÒNG, VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phạm Kỳ Quang, Vũ Văn Duy, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Văn Cang 226
KẾT NỐI VẬN TẢI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Khoảng 231
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRONG QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Hồ Thị Thu Hòa, Bùi Thị Bích Liên 235
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN CHO DÒNG HÀNG HÓA LƯU CHUYỂN GIỮA ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á Tóm tắt PDF
Trần Thị Anh Tâm 240
PHÂN TÍCH VÀ NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ VÀ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHU VỰC Tóm tắt PDF
Lê Ngô Ngọc Thu 245
NHỮNG KHÁC BIỆT CƠ BẢN VỀ CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hải Hà 250
MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA KRISHNAMURTI VỀ NHẬN THỨC Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Bừng, Vũ Ngọc Lanh 255
PHÂN TÍCH TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ATGT ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Đinh Minh Mẫn 261
TỪ TƯ DUY TIỂU NÔNG ĐẾN VẤN ĐỀ LỢI ÍCH NHÓM TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Tuấn 266