Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 27+28 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ATGT ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Đinh Minh Mẫn

Tóm tắt


Theo số liệu thống kê của cảnh sát giao thông năm 2016, Bình Dương là tỉnh có tỷ lệ số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) trên 100.000 dân cao nhất toàn quốc và là một trong số tỉnh thành có số lượng thương vong do TNGT thuộc nhóm cao nhất cả nước. Do đó, việc nâng cao an toàn giao thông (ATGT) cho tỉnh Bình Dương là vấn đề cấp bách và mang tính lâu dài. Trong khuân khổ bài viết này, nhóm tác giả trình bày về kết quả phân tích dữ liệu TNGT thu thập cho giai đoạn 2013-2016, bao gồm xu hướng, đặc điểm phân bố, dạng va chạm và nguyên nhân chính dẫn đến TNGT. Đồng thời, nhóm tác giả xây dựng bản đồ điểm đen bằng phần mềm GIS và phân tích sự biến động của các điểm đen qua các năm. Các kết quả phân tích số liệu là cơ sở khoa học để tỉnh Bình Dương tham khảo xây dựng các giải pháp nâng cao ATGT đường bộ một cách hiệu quả.


Toàn văn: PDF