Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 27+28 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH ĐOẠN ĐƯỜNG DẪN VÀO CẦU TRÊN NỀN ĐẤT YẾU CÓ XÉT ĐẾN SỨC KHÁNG CỦA MÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP MỐ CẦU

Phan Quốc Bảo, Nguyễn Quang Phương

Tóm tắt


Phương pháp phân tích ổn định đoạn đường dẫn vào cầu đắp trên đất yếu có xét đến sức kháng của hệ móng cọc mố cầu đã được nhiều đề tài nghiên cứu tiếp cận theo các hướng khác nhau, nhiều phương pháp phân tích đã được nghiên cứu thành công và ứng dụng vào thực tế tính toán. Nhằm góp phần làm phong phú hơn trong việc lựa chọn các phương pháp phân tích ổn định đoạn đường dẫn vào cầu của các kỹ sư cầu đường, tác giả đề xuất thêm một hướng tiếp cận khác – quy đổi hệ thống đất nền + móng cọc mố cầu thành một khối đất tương đương và phân tích ổn định nền đường dẫn vào cầu tương tự như việc phân tích ổn định mái dốc cơ bản .v.v…


Toàn văn: PDF