Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 27+28 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BAY TỪ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI LÀM CỌC ĐẤT-TRO BAY GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU HẠ TẦNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG MẬU THÂN, THÀNH PHỐ TRÀ VINH

Phạm Thanh Tùng, Châu Trường Linh, Nguyễn Thành Đạt

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, nước ta đã đầu tư xây dựng rất nhiều nhà máy nhiệt điện để đấu nối vào lưới điện quốc gia, giảm phụ thuộc vào nguồn thủy điện, khi các dự án vận hành sẽ thải ra môi trường lượng tro bay rất lớn. Hiện nay công nghệ thi công gia cố nền đất yếu rất phát triển trong đó có công nghệ thi công cọc xi măng - đất gia cố nền đất yếu rất hiệu quả về mặt kỹ thuật và kinh tế, được sử dụng rộng rãi. Có thể tận dụng nguồn thải tro bay từ nhà máy nhiệt điện làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu đồng thời tận dụng được nguồn vật liệu địa phương giảm ô nhiễm môi trường từ việc vận hành nhà máy nhiệt điện. Ở Viêt Nam hiện nay, vẫn còn hạn chế những nghiên cứu về cọc đất - tro bay. Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về hàm lượng tro bay và đường kính cọc khi gia cố xử lý nền đất yếu. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở tham khảo cho các đơn vị thiết kế, thi công, quản lý khai thác đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tối đa khả năng làm việc của vật liệu, tăng cường ổn định của nền đường trong quá trình khai thác.


Toàn văn: PDF