Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 27+28 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG MÁY LÁI CHÂN VỊT TÀU THỦY

Vương Đức Phúc, Đào Minh Quân, Bùi Văn Dũng

Tóm tắt


Sự kết hợp giữa hệ chân vịt đẩy tàu với hệ máy lái tàu đang được sử dụng rộng rãi trên các tàu công trình, tàu dịch vụ, tàu quân sự...Hệ thống này thể hiện tính ưu việt hơn so với các hệ chân vịt và hệ lái tàu riêng biệt trên các tàu hàng. Bài báo giới thiệu hệ máy lái chân vịt hiện đại hiện nay đang được trang bị trên tàu dịch vụ, tàu công trình,… như tàu dịch vụ dầu khí PSV 3300 được đóng tại Nhà máy đóng tàu Hạ Long.


Toàn văn: PDF