Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 13 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐÀO TẠO TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

Phan Thị Hải Yến

Tóm tắt


Cùng với sự hội nhập ngày một sâu rộng của đất nước với khu vực và quốc tế, hoạt động giáo dục đại học nói chung và các cơ sở đào tạo đại học nói riêng ở Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực đào tạo để đảm bảo tính cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo có cùng chuyên ngành và bậc đào tạo sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định cho sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một cơ sở đào tạo đại học. Nội dung bài viết đề cập đến những nội dung của cạnh tranh trong hoạt động đào tạo và phân tích thực trạng hoạt động đào tạo của Trường Đại học Khánh Hòa, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của trường trước xu hướng hội nhập quốc tế

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429