Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 13 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH – NHÌN TỪ PHONG CÁCH ỨNG XỬ GIAO TIẾP

Nguyễn Xuân Tế

Tóm tắt


Phong cách ứng xử giao tiếp – nơi tỏa sáng nhất hệ thống phong cách Hồ Chí Minh. Giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau, Người đã có một phong cách ứng xử ở tầm nghệ thuật gần như hoàn thiện, làm cho mọi người cảm nhận thấy đầy đủ cái đẹp của cuộc sống cũng như cái cao thượng của nhân cách con người

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429