Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Vĩnh Long

Phan Anh Vũ

Tóm tắt


Vĩnh Long là tỉnh nằm ở trung tâm châu thổ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thuộc vùng giữa sông Tiền - sông Hậu, có vị trí địa lý và khí hậu thuận lợi nên tiềm năng phát triển kinh tế xã hội là rất lớn. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm sâu sát của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết phát huy tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xây dựng Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp với đa dạng hạng mục công trình hữu ích, góp phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo cảnh quan và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Hiệu quả đem lại từ các chương trình nước sạch nông thôn; khuyến công; chương trình xây dựng nông thôn mới... đã làm thay đổi bộ mặt các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP