Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp tỉnh Bình Dương: Những vấn đề cần quan tâm

Trần Đăng Thịnh

Tóm tắt


Bình Dương là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao và công nghiệp là ngành có mức đóng góp lớn nhất; đây là nền
ảng quan trọng cho việc đào tạo chuyên môn kỹ thuật và trình độ quản lý, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu lao động chất lượng cao. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm lao động có kỹ thuật cao, chất lượng lao động không đều, lao động qua đào tạo còn thấp so với yêu cầu, đặc biệt trong điều kiện hội nhập quốc tế, đặt ra nhiều thách thức, nguy cơ đối với nguồn nhân lực công nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP