Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ: Nhiệm vụ hàng đầu của Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Hà My

Tóm tắt


Sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp luôn đi kèm với việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN), quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đó cũng là những điều kiện để doanh nghiệp phát triển, nâng cao và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP