Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hội nghị Công Thương 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ: Tăng cường liên kết và hợp tác để phát triển

Hồng Vũ

Tóm tắt


Hội nghị ngành Công Thương 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ vừa được tổ chức tại tỉnh Lai Châu. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Bộ Công Thương nhằm đánh giá các thế mạnh của vùng, đồng thời trao đổi kinh nghiệm quản lý, điều hành giữa các Sở Công Thương để thực hiện tốt hơn các mục tiêu kinh tế - xã hội đã được giao.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP