Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII: Những vấn đề liên quan đến ngành Công Thương

Sông Thương

Tóm tắt


Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng là người đăng đàn trả lời đầu tiên. Những nội dung chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề về trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc chủ động và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giữ ổn định sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thị trường hàng hóa trong và ngoài nước; công tác quy hoạch và phát triển thủy điện...

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP