Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Để vượt qua khó khăn doanh nghiệp vừa và nhỏ cần tháo gỡ nhiều nút thắt

Thanh Tú

Tóm tắt


Năm 2012, suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính ở cả trong nước và quốc tế đã có tác động xấu đến các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp luôn là giải pháp cấp bách hiện nay. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Tạp chí Công nghiệp đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Ngọc Hân - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (VASMIE).

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP