Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 12, S. 73 (2015) Áp dụng mô hình đổi mới giá trị khách hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển Nam Trung Bộ Tóm tắt   PDF
Lê Chí Công, Hồ Huy Tựu
 
S. 33 (2010) Áp dụng phương pháp 5S nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm - kinh nghiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Sơn Tóm tắt   HTML
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 19 (2008) Ô nhiễm môi trường nông thôn – thợc trạng và giải pháp Tóm tắt
Nguyễn Sinh Cúc
 
S. 45 (2012) Ý kiến đề nghị của công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên VINAXUKI về chính sách nội địa hóa ô tô Tóm tắt   PDF
Bùi Ngọc Huyên
 
T. 17 (2007) Bản tin Thị trường và Phát triển: Nghiên cứu và thảo luận về dự án nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo tại Việt Nam giai đoạn 2004-2007 Tóm tắt
Dominic Smith
 
S. 6 (2006) Ban hành Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư - một bước tiến mới trong hoàn thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Võ Hồng Phúc
 
T. 9, S. 70 (2015) Bài học kinh nghiệm cho các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam từ sự đổ vỡ của công ty cho thuê tài chính nông nghiệp II Tóm tắt   PDF
Phan Thị Linh
 
S. 43 (2011) Bàn về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc Tóm tắt   PDF
Hoàng Sỹ Động
 
S. 42 (2011) Bàn về lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Bảo Oanh
 
S. 20 (2008) Bàn về phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Sinh Cúc
 
S. 28 (2009) Bàn về tình trạng ngân sách mềm, đói vốn đầu tư đối với tập đoàn và tổng công ty nhà nước Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Nga
 
T. 13 (2007) Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động ở Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị An Bình
 
S. 46 (2012) Bảo hiểm vi mô: công cụ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Đường
 
S. 16 (2007) Bẩy giải pháp đẩy nhanh cải cách hành chính Tóm tắt   PDF
Nguyễn Sinh Cúc
 
S. 48 (2012) Bức tranh chung về doanh nghiệp nhà nước hiện nay Tóm tắt   PDF
Nguyễn Sinh Cúc
 
S. 43 (2011) Biến đổi khí hậu trong xu thế sử dụng tài nguyên. Bất cập và một số gợi suy về thực thi chính sách ứng phó ở nước ta. Tóm tắt   PDF
Lê Thành Ý
 
T. 19 (2008) Các phương pháp dự báo nhu cầu điện trong nghiên cứu chính sách phát triển ngành năng lượng Tóm tắt
Đoàn Văn Bình
 
S. 12 (2007) Cải cách các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn: Thực trạng, triển vọng và thách thức Tóm tắt   PDF
Trần Tiến Cường
 
T. 14 (2007) Cải cách hành chính phục vụ việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Ân
 
T. 17 (2007) Cải cách kinh tế ở Trung Quốc và Việt Nam: Một vài so sánh Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Ân, Lưu Minh Đức
 
S. 25 (2009) Các giải pháp thực thi luật thu nhập cá nhân ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
S. 33 (2010) Các phương pháp đánh giá chất lượng quản trị doang nghiệp trên thế giới và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam Toàn văn   PDF
Hoàng Văn Hải, Trần Thị Hồng Liên
 
T. 3, S. 66 (2015) Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp xã hội-kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Vũ Thắng, Cao Tú Oanh
 
S. 25 (2009) Các yếu tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Hải, Trần Toàn Thắng
 
S. 34 (2010) Công nghệ hàng đầu trong phát triển kinh tế thế giới đến năm 2025 Tóm tắt   PDF
Lê Thành Ý
 
1 - 25 trong số 446 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP